Home

HTOC

HTOC is een trainings- en opleidingscentrum volledig gericht op veilig werken chemicaliën.

Wanneer we met chemicaliën werken, is het van belang dat we weten wat we doen en bij voorkeur waaròm we dat doen. Alleen als we voldoende kennis hebben is veilig werken vanzelfsprekend en wordt het een cultuur.
Alle maatregelen die u uzelf oplegt, of die door de overheid worden opgelegd, zijn maar beperkt van waarde als uw medewerkers niet weten hoe ze ermee om dienen te gaan.

In productie, laboratorium of magazijn, het is van belang voor de veiligheid van de mensen zelf en voor het bedrijf dat men weet waar mee werkt.

De overheid gaat ook steeds vaker de opleidingseisen voor uw medewerkers opnemen in de vergunning.  Als het nog niet vast ligt, kan het bevoegd gezag u een opleiding opleggen. In veel gevallen is dat niet de opleiding die u zelf zou kiezen. (op inhoud, tijdsinspanning of prijs)

Het is dus van belang dat dit traject is afgedekt met opleidingen die U zinvol vindt. (opleidingsplan, certificaten, etc.) En herhaling is helaas noodzaak. Herhaal dus trainingen ieder jaar of minstens elke 2 jaar.

HTOC is een samenwerking van TPC Advies en Houweling International BV